Integro

Wzc Cecilia maakt deel uit van Integro vzw, de Limburgse woonzorggroep, die sinds 1 januari 2018 bestaat uit verschillende woonzorgcentra. De social-profit speler hecht veel belang aan de christelijke waarden waardoor ze een kwaliteitsvol leven garanderen voor iedere bewoner. Integriteit, dialoog en kwaliteit zijn de drie sleutelwaarden in het beleid. Daarbij staat de bewoner steeds centraal. Ze doen er alles aan om de bewoners zoveel mogelijk te betrekken en inspraak te geven.

Bovendien streeft Integro ook continu naar verbeteringen in het zorglandschap:

  • De groep zorgt voor zorgcontinuïteit en inclusie waardoor Integro de zorgactiviteiten ook steeds meer zal ontplooien buiten de muren van het woonzorgcentrum.
  • De bewoners, hun familie en hun vrienden mogen rekenen op maximale autonomie en zorg in dialoog. Ze krijgen bijvoorbeeld inspraak in hun individueel zorgplan, maar nemen ook mee beslissingen over het beleid en de organisatie van de werking.
  • Integro draagt betrokkenheid van hun medewerkers hoog in het vaandel. Enkel op die manier tonen ze oprecht engagement en bevlogenheid. Het uitgangspunt van de groep is vertrouwen in talenten, deskundigheid en professionaliteit. Waar de social-profit in gelooft? Een warme werkplek, transparantie in omgang, eerlijkheid en consequentie.
  • Integro gaat samenwerkingen aan met professionele partners. Zij mogen respect, transparantie en professionalisme verwachten.
011 15 36 00
phone