Kwaliteitswerking

Bij wzc Cecilia werken we volgens een uitgebreide kwaliteitswerking zodat de bewoners en onze Zorgtoppers samen aan een kleurrijke toekomst kunnen bouwen. Dankzij onze werkgroepen en referentiepersonen denken wij continu op een structurele manier na over de werking van onze organisatie.

Eén van onze kwaliteitssystemen is Menso. Het is een hulpmiddel om onze kwaliteitswerking in beeld te brengen. Door iedere dag te werken aan wonen, zorgen en leven in het woonzorgcentrum, maken we de kwaliteit heel tastbaar en concreet. In onze dagelijkse praktijk, op de werkvloer. Daar waar onze Zorgtoppers elke dag weer klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. Mensen met eigen mogelijkheden en beperkingen. Met een eigen geschiedenis, toekomst en levensdoelen. Voor hen willen we bouwen aan een kleurrijke toekomst, elke dag opnieuw. Menso helpt ons daarbij. Met Menso stellen we de mens centraal. Zowel de Zorgtoppers als de bewoners en hun naasten staan bij ons op de eerste plaats.

De suggesties van de stuurgroep steunen steeds op bevindingen van bewoners én de Zorgtoppers. We werken heel bottom-up waarbij de bewoners, de familie en onze Zorgtoppers veel inspraak krijgen. Zo betrekken we iedereen om de zorg en het welzijn van de bewoners te garanderen. Onze kwaliteitswerking wordt volledig gevoed door hetgeen zich afspeelt op de werkvloer. Op die manier zoeken we naar een passende, efficiënte zorg die past bij de bewoners, hun familie en onze Zorgtoppers. Onze kwaliteitscoördinator, Andy, stuurt, motiveert en geeft leven aan het kwaliteitsbeleid in huis. Dat kan hij niet zonder de andere Zorgtoppers.

011 15 36 00
phone