Missie, visie en
waarden van Cecilia

Missie

Wzc Cecilia maakt deel uit van Integro, een Limburgse social-profit woonzorggroep die veel belang hecht aan de christelijke waarden. Wzc Cecilia is een open huis waar iedereen welkom is en waar 65-plussers terechtkunnen met al hun vragen. Naast aandacht voor woon- en zorgnoden focussen we ons ook op de leefwensen van de bewoners. We garanderen hen een kwaliteitsvol, waardevol leven waarbij integriteit, kwaliteit en dialoog de drie sleutelwaarden zijn in ons beleid. Daarbij staat de bewoner steeds centraal. In ons woonzorgcentrum doen we er alles aan om de bewoners zoveel mogelijk te betrekken en inspraak te geven.

Zo creëert ons team van Zorgtoppers samen met de bewoners een fijne thuis waar wederzijds vertrouwen de absolute norm is. Bij Cecilia is er altijd leven in de brouwerij, maar de bewoners vinden ook de nodige rust wanneer ze dat nodig hebben. Ons doel is om iedere Alkenaar een mooie thuis te geven. Vanaf het moment dat ze extra zorgen nodig hebben, kunnen ze bij ons terecht. Dankzij onze zorg op maat, blijven we hen de nodige ondersteuning en zorg bieden. We denken mee na en passen de zorgnoden aan indien dat nodig is. Zo kleuren onze Zorgtoppers en de bewoners iedere dag samen kleurrijk in.

Visie

Om die missie waar te maken heeft Cecilia een duidelijke visie voor ogen. Bij Cecilia zijn er een aantal uitgangspunten die iedere Zorgtopper elke dag nastreeft.

  1. De bewoner staat centraal: bij Cecilia vinden we het belangrijk om naar de bewoners en hun familie te luisteren. Doordat we in dialoog gaan met alle betrokkenen maken de bewoners hun eigen keuzes en mogen ze van gedachte veranderen. Ook personen met dementie kunnen (met hulp) altijd hun eigen keuzes maken. Alle bewoners kleuren zelf hun verdere toekomst in. Ze houden zelf de touwtjes in handen. Ze hebben regie over de zorg, de invulling van de dag,…
  2. Huiselijkheid: Cecilia wil een warme thuis bieden. We vinden het belangrijk dat de bewoners een plek hebben waar ze zich thuis voelen. Daarom brengen ze hun eigen meubels en vertrouwde spulletjes mee. Verder zijn familie en naasten op ieder moment welkom. Er zijn geen bezoekuren, want in het woonzorgcentrum zijn de bewoners gewoon thuis. Wanneer je op iemands kamer binnenwandelt, dan kom je bij iemands (t)huis binnen. Het is belangrijk om dat én ieders privacy te respecteren.
  3. Zorg op maat: wzc Cecilia is kleurrijk, want iedere bewoner heeft een eigen kleur. Iedere persoon is uniek en heeft een eigen verleden, heden en toekomst. Daardoor heeft elke bewoner andere zorg nodig. Onze Zorgtoppers gaan daar flexibel mee om. Ze kienen samen met de bewoner en hun familie een gepast zorgpad uit. Zo krijgt iedere bewoner de juiste zorgen.
  4. Lokaal: bij Cecilia creëren we een ‘ons kent ons’ verhaal. Bewoners kennen elkaar al vanuit het dorp, maar ook onze Zorgtoppers zijn vanuit de buurt. Dat zorgt voor een fijne, huiselijke sfeer. Door het dialect dat op de wandelgangen gesproken wordt, voelt iedereen zich thuis.
  5. De betrokkenheid van de Zorgtoppers dragen we bij Cecilia hoog in het vaandel. Enkel op die manier tonen we oprecht engagement en bevlogenheid. Ons uitgangspunt is vertrouwen in talenten, deskundigheid en professionaliteit. Waar wij in geloven? Een warme werkplek, transparantie in omgang, eerlijkheid en consequentie.
  6. Samenwerkingen met professionele partners. Zij mogen respect, transparantie en professionaliteit van ons verwachten.

Waarden

Onze waarden zijn belangrijke drijfveren en motieven voor het handelen van alle medewerkers.

Warme zorg

Familie als partner in de zorg

Bewonersgerichtheid

waarden-deskundigheid

Deskundigheid

engagement teutenhof

Empathie

kwaliteit

Kwaliteit

011 15 36 00
phone