Zorgtoppers

Zorgtoppers

De Zorgtoppers van wzc Cecilia doen veel meer in het huis van de bewoners dan enkel hun job. Ze werken met hart en ziel en gaan creatief en ondernemend om met elke wens van de bewoner.

Zo zorgt het hele team van Zorgtoppers ervoor dat Cecilia een fijne thuis is waar er elke dag leven in de brouwerij is, maar waar de bewoners ook de nodige rust vinden wanneer ze daar nood aan hebben. Doordat onze Zorgtoppers hetzelfde doel voor ogen hebben, creëren ze onderling een hechte familieband. Onze Zorgtoppers zijn daardoor een echte ‘Cecilia-familie’. In die familie beleven de bewoners elke dag anders!

Hoe bouwen we samen met de bewoner aan een kleurrijker leven?
Awel, dat doen we zo:

engagement teutenhof

Zorgen met je hart

We doen er alles aan om de
bewoner een kleurrijke en unieke
zorgbeleving te bezorgen.

Autonomie

Elke Zorgtopper van Cecilia
is een zorgondernemer.

Passie & talent

In ons hart zijn we
bezielde én deskundige
Zorgtoppers.

Integriteit, kwaliteit & dialoog

Als rode draad, elke dag
opnieuw van onschatbare
waarde(n).

Zorg van de toekomst

Integro is continu bezig met
innovatie in de zorgsector.
Jij kan hier deel van uitmaken.

Werkbaar werk

Onze Zorgtoppers moeten zo
aangenaam mogelijk kunnen
zorgen, daar zorgen wij voor!

011 15 36 00
phone